Ông Nguyễn Tiến Đông

Ông Nguyễn Tiến Đông : “Không nên vội vàng nới lỏng tiền tệ”

Đến 31/8/2015, tăng trưởng tín dụng toàn ngành đạt 10,23% so với cuối 2014, gấp nhiều lần so với các năm từ 2011 đến nay. Ông Nguyễn Tiến Đông, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế – Ngân hàng Nhà nước, cho rằng, cần kiểm soát tăng trưởng tín dụng chặt chẽ và more »

Siêu Thị Nhà Đất Số – Nhà Đất – Tin Nhà Đất – Thị Trường Nhà Đất