30.000 tỷ

Thị trường Nhà đất sẽ tiếp tục phát triển ổn định

“Thị trường bất động sản (BĐS) đang có những dấu hiệu phục hồi tốt và sẽ tiếp tục phát triển ổn định. Thời gian qua, giải pháp phá băng thị trường BĐS gắn với thực hiện chiến lược nhà ở quốc gia đã mang lại kết quả tích cực. Thị trường đa dạng sản phẩm, more »

Siêu Thị Nhà Đất Số – Nhà Đất – Tin Nhà Đất – Thị Trường Nhà Đất