Mua được nhà tại TP.Hồ Chí Minh với vốn khởi điểm 30 triệu